ติดต่อ-สอบถาม

หากมีข้อสงสัยการใช้งานระบบการรับสมัครออนไลน์

ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา


สำหรับผู้สมัครเรียนสามารถติดต่อได้ที่สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน >>

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา